Chinese Series

ชื่อจีน: 
听见我的声音
ชื่ออื่นๆ: 
เสียงนั้น คือฉันอีกคน
แนวละคร: 
ความรัก, วัยเรียน
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
12 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
摇滚狂花
ชื่ออื่นๆ: 
Rock It, Mom
แนวละคร: 
ครอบครัว, ชีวิต
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
11 ต.ค. 2022 - 15 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
我们这十年
ชื่ออื่นๆ: 
สิบปีของพวกเรา
แนวละคร: 
ชีวิต
ช่อง: 
Dragon TV, Zhejiang TV, Jiangsu TV
จำนวนตอน: 
44
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
10 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
乌云遇皎月
ชื่ออื่นๆ: 
จันทร์กระจ่างกลางเงาเมฆ
แนวละคร: 
ความรัก, เทพนิยาย
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
1 ต.ค. 2022 - 17 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
一二三,木头人
ชื่ออื่นๆ: 
One Two Three, Freeze
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
30 ก.ย. 2022 - 15 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
我的反派男友
ชื่ออื่นๆ: 
ตัวร้ายที่รัก
แนวละคร: 
ความรัก, เทพนิยาย
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
30 ก.ย. 2022 - 9 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
炽道
ชื่ออื่นๆ: 
ก้าวนี้เพื่อเธอ
แนวละคร: 
กีฬา, ความรัก
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
26
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
29 ก.ย. 2022 - 28 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
浮生之异想世界
ชื่ออื่นๆ: 
Floating Life Fantasy World
แนวละคร: 
เทพนิยาย
ช่อง: 
Douyin
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
29 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
物美价廉的摄影棚
ชื่ออื่นๆ: 
Wu Mei Jia Lian De She Ying Peng
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
28 ก.ย. 2022 - 21 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
唐朝诡事录
ชื่ออื่นๆ: 
ปริศนาลับราชวงศ์ถัง
แนวละคร: 
ย้อนยุค, สืบสวน
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
36
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
27 ก.ย. 2022 - 12 ต.ค. 2022

หน้า

Korean Series

ชื่อเกาหลี: 
또 오해영
ชื่ออื่นๆ: 
Another Oh Hae Young / Oh Hae Young Again
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
tvN
จำนวนตอน: 
18
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
2 พ.ค. 2016 - 28 มิ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
좋은 사람
ชื่ออื่นๆ: 
好人
แนวละคร: 
ชีวิต
ช่อง: 
MBC
จำนวนตอน: 
122
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
2 พ.ค. 2016 - 28 ต.ค. 2016
ชื่อเกาหลี: 
별난 가족
ชื่ออื่นๆ: 
Unusual Family
แนวละคร: 
ครอบครัว
ช่อง: 
KBS1
จำนวนตอน: 
149
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
2 พ.ค. 2016 - 25 พ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
옥중화
ชื่ออื่นๆ: 
獄中花
แนวละคร: 
ความรัก, ต่อสู้, ย้อนยุค
ช่อง: 
MBC
จำนวนตอน: 
51
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
30 เม.ย. 2016 - 6 พ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
마스터-국수의 신
ชื่ออื่นๆ: 
야수의 시간 / Time of the Beast
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
KBS2
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
27 เม.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
딴따라
ชื่ออื่นๆ: 
戲子
แนวละคร: 
ความรัก, ดนตรี, ตลก
ช่อง: 
SBS
จำนวนตอน: 
18
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
20 เม.ย. 2016 - 16 มิ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
-
ชื่ออื่นๆ: 
Dramaworld
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก, เทพนิยาย
ช่อง: 
Viki
จำนวนตอน: 
10
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
17 เม.ย. 2016 - 15 พ.ค. 2016
ชื่อเกาหลี: 
투모로우 보이
ชื่ออื่นๆ: 
Tomorrow Boy
แนวละคร: 
ความรัก, วัยเรียน
ช่อง: 
NAVER tvcast
จำนวนตอน: 
5
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
28 มี.ค. 2016 - 11 เม.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
대박
ชื่ออื่นๆ: 
The Royal Gambler / Daebak
แนวละคร: 
ความรัก, ต่อสู้, ย้อนยุค
ช่อง: 
SBS
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
28 มี.ค. 2016 - 14 มิ.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
동네변호사 조들호 1
ชื่ออื่นๆ: 
My Lawyer, Mr. Jo (Season 1)
แนวละคร: 
ตลก, สืบสวน
ช่อง: 
KBS2
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
28 มี.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016

หน้า