Justice in the Dark

ชื่อจีน: 
光·渊
ชื่ออื่นๆ: 
ความยุติธรรมในห้วงมืด
แนวละคร: 
ลึกลับ, อาชญากรรม
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
18 กุมภาพันธ์ 2023
ผู้กำกับ: 
Qiu Zhong Wei
เขียนบท: 
Li Lin, Yang Xia, Zhang Jing
เรื่องย่อ: 
อารยธรรมซินหยวนที่ 253 อัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น และ “ความเห็นอกเห็นใจเป็นศูนย์” การฆาตกรรมคนส่งของนำไปสู่องค์กรอาชญากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลัวเหว่ยจ้าว ผู้รับผิดชอบคดีพบว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ง่ายอย่างที่คิด ท้ายที่สุดประชาชน ก็ตระหนักว่ายีนไม่สามารถระบุความดีหรือความชั่วของบุคคล ผู้คนสามารถเลือกได้อย่างอิสระ ตราบเท่าที่ยังมีความหวังอยู่ในใจ
นักแสดง: 
Zhang Xin Cheng as Pei Su
Fu Xin Bo as Luo Weizhao
Liu Yi Hong as Tao Ze
Zhao Zhi Wei as Xiao Hanyang