Chinese Series

ชื่อจีน: 
请君
ชื่ออื่นๆ: 
รักข้ามสหัสวรรษ
แนวละคร: 
ครอบครัว, ย้อนยุค, เทพนิยาย
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
36
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
15 ก.ย. 2022 - 6 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
两个人的小森林
ชื่ออื่นๆ: 
พฤกษาเพียงรัก
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
35
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
15 ก.ย. 2022 - 14 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
开心合伙人
ชื่ออื่นๆ: 
Happy Partner
แนวละคร: 
ตลก, มิตรภาพ
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
14 ก.ย. 2022 - 23 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
你安全吗?
แนวละคร: 
อาชญากรรม
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
31
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
11 ก.ย. 2022 - 11 ต.ค. 2022
ชื่อจีน: 
见面吧就现在
ชื่ออื่นๆ: 
เจอกันนะ เจ้าความรัก
แนวละคร: 
ความรัก
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
9 ก.ย. 2022 - 17 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
千金丫环
ชื่ออื่นๆ: 
Two Wishes / Lady or Servant
แนวละคร: 
ความรัก, ย้อนยุค, แก้แค้น
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
8 ก.ย. 2022 - 21 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
亲爱的生命
ชื่ออื่นๆ: 
ยอดคุณหมอ หัวใจเกินร้อย
แนวละคร: 
การแพทย์, ความรัก
ช่อง: 
CCTV, iQiyi
จำนวนตอน: 
36
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
7 ก.ย. 2022 - 22 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
她们的名字
ชื่ออื่นๆ: 
ชื่อของพวกเธอ
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
Zhejiang TV, Youku
จำนวนตอน: 
32
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 ก.ย. 2022 - 24 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
超时空罗曼史
ชื่ออื่นๆ: 
ชะตารักข้ามเวลา
แนวละคร: 
ความรัก, เทพนิยาย
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 ก.ย. 2022 - 17 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
勇者无惧
ชื่ออื่นๆ: 
Brave Wu Ju
แนวละคร: 
สืบสวน, อาชญากรรม
ช่อง: 
Dragon TV, BRTV
จำนวนตอน: 
42
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
1 ก.ย. 2022 - 25 ก.ย. 2022

หน้า

Korean Series

ชื่อเกาหลี: 
결혼계약
แนวละคร: 
ครอบครัว, ความรัก
ช่อง: 
MBC
จำนวนตอน: 
16
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 มี.ค. 2016 - 24 เม.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
미세스캅 2
แนวละคร: 
อาชญากรรม, เขย่าขวัญ
ช่อง: 
SBS
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 มี.ค. 2016 - 8 พ.ค. 2016
ชื่อเกาหลี: 
마이 리틀 베이비
แนวละคร: 
ครอบครัว, ความรัก, ตลก
ช่อง: 
MBC
จำนวนตอน: 
16
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 มี.ค. 2016 - 23 เม.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
TV소설 – 내 마음의 꽃비
ชื่ออื่นๆ: 
Flowers in My Heart
แนวละคร: 
ครอบครัว, ย้อนยุค
ช่อง: 
KBS2
จำนวนตอน: 
128
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
29 ก.พ. 2016 - 6 ก.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
가화만사성
ชื่ออื่นๆ: 
All’s Well with a Happy Home
แนวละคร: 
ครอบครัว, ชีวิต
ช่อง: 
MBC
จำนวนตอน: 
51
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
27 ก.พ. 2016 - 21 ส.ค. 2016
ชื่อเกาหลี: 
들썩들썩 패밀리
แนวละคร: 
ตลก
ช่อง: 
NAVER tvcast
จำนวนตอน: 
9
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
26 ก.พ. 2016
ชื่อเกาหลี: 
태양의 후예
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
KBS2
จำนวนตอน: 
16
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
24 ก.พ. 2016 - 22 เม.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
돌아와요 아저씨
ชื่ออื่นๆ: 
Come Back Ahjussi
แนวละคร: 
ชีวิต, ตลก
ช่อง: 
SBS
จำนวนตอน: 
16
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
24 ก.พ. 2016 - 14 เม.ย. 2016
ชื่อเกาหลี: 
아이가 다섯
ชื่ออื่นๆ: 
Five Enough
แนวละคร: 
ครอบครัว, ตลก
ช่อง: 
KBS2
จำนวนตอน: 
54
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
20 ก.พ. 2016 - 21 ส.ค. 2016
ชื่อเกาหลี: 
초코뱅크
แนวละคร: 
ชีวิต
ช่อง: 
NAVER tvcast
จำนวนตอน: 
6
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
15 ก.พ. 2016 - 19 ก.พ. 2016

หน้า