MDH Practice

ชื่อจีน: 
神经风云
ชื่ออื่นๆ: 
Shen Jing Feng Yun
แนวละคร: 
การแพทย์, ตลก
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
19
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
19 กุมภาพันธ์ 2023
ผู้กำกับ: 
Yuan Yi Ren
เขียนบท: 
Yi Chen, Du Zi Shan
เรื่องย่อ: 
คังหยวน เป็นที่ตั้งของนักศึกษาฝึกงานเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเอกชน ในระหว่างการฝึกงานในโรงพยาบาล หลายคนค่อยๆ รวมเข้ากับโรงพยาบาล เรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจของผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิต และค่อยๆ ค้นพบความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่ฝังอยู่ในโรงพยาบาล
นักแสดง: 
Liu Yu Feng
Li Mu Chen
Ju Hao
Na Sheng Yan