Qing Chun Xiu Lian Zhan

ชื่อจีน: 
青春修炼站
ชื่ออื่นๆ: 
Qing Chun Xiu Lian Zhan
แนวละคร: 
ตลก
ช่อง: 
Migu Video
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
20 กุมภาพันธ์ 2023
ผู้กำกับ: 
Zuo Qize
เขียนบท: 
Zuo Qize
เรื่องย่อ: 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวสี่คนที่เข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อเช่าบ้าน เล่าถึงจิตวิญญาณที่แน่วแน่และขยันขันแข็งของคนหนุ่มสาวร่วมสมัย เพื่อนฝูงและความกดดันอื่นๆ อีกมากมาย และใช้ความกระตือรือร้นและจิตวิญญาณการต่อสู้ของตนเองอย่างแข็งขันเพื่อ เผชิญชีวิตอย่างกล้าหาญ
นักแสดง: 
Chen Yanting
Song Sansi